Introduktion

Konstnären Staffan Östlund (1924-2007) var en av Uppsalas mest betydande konstnärer under 1900-talet. Han verkade i Uppsala under större delen av sitt liv, bortsett från åren i Paris och Rom. Ateljen i Odinslund var hans fasta punkt i över 50 år. Här skapades de flesta av hans offentliga utsmyckningar i Uppsala och Sverige. Varje år gjordes resor runt om i världen och Staffan Östlund återvände alltid till Odinslund där intrycken omvandlades till experimentella verk i olika former. Han älskade sin atelje i det vackra Odinslund i Uppsala där han verkade fram till sin bortgång 2007. En stiftelse är grundad för att bevara denna unika miljö i Odinslund samt Staffan Östlunds livsverk.